Thẻ nhớ

Thẻ nhớ 16g Sandisk chính hãng
USB 8G KIngton chính hãng
Thẻ nhớ 4g Sandisk chính hãng
Thẻ nhớ 8g Sandisk chính hãng
Thẻ nhớ 32g chính hãng
USB 4G Kington chính hãng
USB 16G chính hãng